Pēc divu gadu ilgas tiesāšanās ar valsts akciju sabiedrību "Reverta" žurnālists un ekspolitiķis Edvīns Inkēns atguvis vairākus nekustamos īpašumus, kurus valsts bija atsavinājusi, piedzenot no viņa daļēji piederošā uzņēmuma nesamaksāto kredītu, vēsta "Latvijas Avīze".


2006.gadā Inkēns un divi viņa domubiedri - Solvita Rozentāle un Vladimirs Čebotarjovs - nodibināja uzņēmumu, kuram ražošanas iekārtu iegādei "Reverta" aizdeva 410 000 eiro. Tomēr drīz pēc ražošanas uzsākšanas atklājies, ka piegādātājs atvedis neatbilstošas iekārtas. Citu iegādei naudas nepietika un ražošana tika pārtraukta, bet uzņēmums izputēja.

2009.gadā "Reverta" vērsās Rīgas starptautiskajā šķīrējtiesā, pieprasot piedzīt no uzņēmuma līdzīpašniekiem izsniegto kredītu - kopā ar procentiem 566 369,76 eiro. Tiesa apmierināja prasību, vēršot parāda piedziņu nevis pret ieķīlātajām ražošanas iekārtām, bet pret līdzīpašnieku ienākumiem un nekustamo mantu - kopā ar tiesas izdevumiem 570 611,21 eiro apmērā.

Pēc šķīrējtiesas sprieduma tika pārdoti vairāki Inkēnam piederošie nekustamie īpašumi Rīgā, atsavinātas kapitāldaļas SIA "VEXOil Bunkering", apķīlāta bankas kontos noguldītā nauda, kopsummā 419 982,62 eiro apmērā.

Šķīrējtiesa neņēma vērā, ka starp uzņēmumu, "Revertu" un ražošanas iekārtu piegādātāju bijis noslēgts savstarpējs līgums, kurā cita starpā paredzēja: ja piegādātās ražošanas iekārtas neder, tad piegādātājs tās atpērk, savukārt naudu uzņēmums pēc tam atdod "Revertai".

Šī gada maijā Vidzemes priekšpilsētas tiesa atzina, ka "Reverta" tīšām sagaidījusi ražošanas iekārtu piegādātāja - SIA "Ecogumitech" - maksātnespēju un likvidēšanu, maksātnespējas procesā pat nepiesakot kreditora prasījumu. Pēc šī sprieduma par atsavināto īpašuma tiesību atjaunošanu un galvotāja saistību izbeigšanu Inkēnam par labu no "Revertas" piedzenami 156 823,60 eiro, kā arī valsts nodeva un tiesas izdevumi 15 409,48 eiro apmērā.

Cita starpā tiesa atzina "Revertas" nolaidību, piecus gadus neliekoties ne zinis par apķīlātajām ražošanas iekārtām un uzticot to glabāšanu bankrotējušā uzņēmuma līdzīpašniecei un galvotājai Solvitai Rozentālei.

Kā tapis zināms "Latvijas Avīzei", iekārtas tika glabātas kādā apsargātā Ādažu novada noliktavā, bet 2014.gada sākumā, "Revertas" pārstāvim un tiesu izpildītājam aizbraucot uz noliktavu, atklājies, ka tās pazudušas. Pazudušās iekārtas jau piekto gadu nesekmīgi meklē policija. Krimināllietas ietvaros Rozentāle ir aizdomās turamā persona.

Inkēns apgalvo, ka no apsargātas noliktavas šīs iekārtas, kuru izvešanai vajadzīgas vairākas smagās automašīnas, nevarēja pazust bez pēdām. "Jo ir labi zināms, kuram tās bija nodotas glabāšanā un kad tās izvestas no noliktavas, un kurš tās izvedis," viņš pauda.

Pērnā gada beigās lietā notikusi izmeklētāju maiņa. Policijā norādīts, ka šīs krimināllietas jaunajai izmeklētājai būs jauns skatījums.

Inkēnam labvēlīgo pirmās instances tiesas spriedumu var pārsūdzēt.

Tomēr, kā atzīmē "Latvijas Avīze", šo lietu sarežģī arī tas, ka no valsts vairs nevar neko pieprasīt, jo "Revertas" vairs nav. 2017.gadā atlikušo "Revertas" kredītportfeli ar aptuveni 4500 kredītlietu iegādājās ārpustiesas parādu atgūšanas privātuzņēmums "Gelvora", kurš pērn apvienojās ar citu ārpustiesas parādu atgūšanas privātuzņēmumu "Sergel". "GelvoraSergel" laikrakstam norādījis, ka apsverot iespēju pārsūdzēt spriedumu.