TavaDoma ir jauns portāls, kas atšķiras no citiem.

Mūsdienu informācijas jūklī ir viegli pazaudēt būtiskāko, tāpēc ir tapusi TavaDoma. Mūsu pamatprincips - ikdienas ziņu plūsmā atlasīt svarīgākās tēmas, tās padziļināti analizējot un vērtējot.

TavaDoma ir arī platforma visdažādākajiem viedokļiem, kas ir argumentēti un pamatoti.

Par savu uzdevumu uzskatām būt uzticamam informācijas avotam, veicinot brīvu domu apmaiņu, kas būtu balstīta spriestspējā un notikumu izpratnē.

Galvenais redaktors: Māris Avots, +37128993826